classic-news

najlepsze wejście i wyjście w przypadku napadu na kasyno agresywne

Caesars Entertainment Corporation i Caesars Acquisition Company poinformowały o swojej zgodzie zmienić warunki proponowanej fuzji.Pierwotnie proponowany w grudniu 2014 roku transakcja związana z upadłością na $18 mld i trwającą restrukturyzacją głównego operacyjnego jednostki Caesars Entertainment Caesars Entertainment Operating Company Inc (CEOC).W czerwcu CEOC otrzymała aprobatę amerykańskiego sędziego w sprawach o ogłoszenie upadłości, aby rozpocząć poszukiwania głosów wierzycieli według własnego planu restrukturyzacji zadłużenia i wyjścia z upadłości.Operacyjne jednostki złożyło wniosek o dobrowolne reorganizację w styczniu 2015 roku, zgodnie z rozdziałem 11 Kodeksu stanów ZJEDNOCZONYCH upadłości.W październiku 2015 roku СЕОК przedstawił plan restrukturyzacji, który w przypadku jego zatwierdzenia skróci całkowity dług na 10 miliardów dolarów i podzieli СЕОК na nowe operacyjne jednostki i fundusz inwestycyjny nieruchomości.Pieniądze, które, jak się oczekuje, będą uzyskane w wyniku planowanego scalenia Caesars Entertainment Caesars Acquisition, częściowo pójdą na spłatę długów wierzycieli CEO.Według zmienionych warunków, akcjonariusze Caesars Acquisition otrzymają 27% nowej spółki, w porównaniu z 38%, które otrzymali w pierwotnej ofercie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na które powołuje się Reuters."Zmieniona i zrewidowane porozumienie o fuzji stanowi kamień milowy w trwającej restrukturyzacji CEOC, ponieważ restrukturyzacja zależy między innymi od zakończenia połączenia najlepsze wejście i wyjście w przypadku napadu na kasyno agresywne. "Caesars Entertainment i CEOC zainspirowana niedawnym postępy osiągnięte z kluczowymi grupami wierzycieli, i chętnie wsparciu na dzień dzisiejszy planu reorganizacji CEOC" jeu gratuit de black jack. Restrukturyzacja CEOC może jeszcze zmierzyć się z wyzwaniem ze strony młodszych wierzycieli, które, według danych Reuters, powiedział, że mają roszczenia do kwoty 12 mld usd do Caesars Entertainment i jej prywatnym inwestorom, Apollo Global Management i TPG Capital.Tymczasowe wstrzymanie pozwów młodszych posiadaczy obligacji przeciwko Caesars Entertainment wygasa w sierpniu, i Caesars Entertainment oświadczyła w sądzie, że rozwiązania na rzecz posiadaczy obligacji mogą zagrozić jej wkład w plan reorganizacji i doprowadzić do upadłości wraz z CEO.Rozprawa w sprawie zatwierdzenia planu reorganizacji СЕОК zaplanowano na 17 stycznia 2017 roku. jak sprawić.