late-news

warhammer 2 więcej miejsc na budynki

Ponieważ operacyjne koszty rosną, Che Lui Uw, przewodniczący Galaxy Entertainment Group, mówił o otwarciu granic pomiędzy Makau a prowincją Guangdong, aby zapobiec szkody.Firma poinformowała, że musi wydawać 2,8 miliona dolarów dziennie na utrzymanie swojej działalności, i pokonanie strat spowodowane brakiem odwiedzających między regionami, ponieważ blokada trwa.Choć grupa, jak mówią, ma zdrowe płynnością, miała nadzieję, że graniczne ograniczenia będą osłabione 7 czerwca.Jednak do tej pory nie ma ustawionej daty.Louis powiedział: "Trudno zliczyć nasze straty podczas pandemii, ale musimy przestrzegać i respektować politykę rządu w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania".MGM China, również działająca w Makau, zdobył w kwietniu 122,5 mln dolarów hongkońskich (15,8 miliona dolarów), ale koszty osiągnęły 346,1 mln dolarów hongkońskich, co prawie dwukrotnie przewyższa dochody, które obejmuje również czynsz, podatki i oczekiwane nakłady inwestycyjne.W najnowszej ofercie MGM China oświadczyła, że spędza około 505,7 mln dolarów hongkońskich, w tym koszty utrzymania w wysokości 318,8 mln dolarów hongkońskich i koszty utrzymania w wysokości 107,2 mln dolarów hongkońskich.Spółka podjęła działania w celu zminimalizowania kosztów, ale dodała, że ma płynność finansową, aby utrzymać się w dającej się przewidzieć przyszłości.Niemniej jednak, firma stwierdziła: "z Uwagi na nieokreślony charakter tych okoliczności, ostateczny skutek pandemii Covid-19 na wyniki działalności MGM China, przepływy pieniężne i stan finansowy obecnie nie może być racjonalnie ocenione". warhammer 2 więcej miejsc na budynki.