experts

gold reef city casino johannesburg południowa afryka

??Bardziej 99,61% głosów, przedstawionych i oddanych na zgromadzeniu, lub około 76,97% ogólnej liczby wyemitowanych akcji zwykłych uprawnionych do głosowania według stanu na dzień bilansowy 20 października 2014 roku, głosowało za akceptację umowy o połączeniu" - czytamy w komunikacie prasowym spółki. gold reef city casino johannesburg południowa afryka.